Jóga

Zdravé tělo a vyrovnaná mysl

Hlavní podstatou jógy je spojení individuálního já s universálním bytím. Na našich hodinách je jóga vedena v klidném tempu, aby lekci zvládl i úplný začátečník. Začátek každé lekce je věnován relaxaci a dechovým cvičením. Postupně přecházíme k jednoduchým protahovacím asánám nebo-li jógovým pozicím, kdy se důraz klade na dech, správnost provedení a dle možností výdrž v každé pozici. Mezi pozicemi jsou vždy krátké pauzy, aby každá pozice mohla doznít a tím se zvýšili i její účinky.